Sứ mệnh của AFI

Chúng tôi cung cấp cho KH Giải pháp Công nghệ thông tin Hệ thống Công nghệ thông tin Nguồn lực Công nghệ thông tin

"Chúng tôi cam kết, đồng hành cùng Khách hàng tiên phong trong chuyển đổi số."

Dịch vụ CNTT

Giải Pháp Công Nghệ Toàn Diện

Phái cử nguồn lực

- Cung cấp nhân sự có chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc.

- Nhân sự có kinh nghiệm từ chuyên viên đến chuyên gia.

- Cam kết nhân sự làm việc ổn định, nhiệt tình.

Chi tiết

Thiết kế hệ thống

- Phân tích thiết kế hệ thống phù hợp với dự án của Khách hàng.

- Cung cấp dịch vụ hạ tầng, máy chủ, nhân sự dự án.

- Cam kết bảo mật, an toàn, đúng tiến độ.

Chi tiết

Phát triển hệ thống Back-End

- Phát triển hệ thống Backend theo kiến trúc Microservice.

- Công nghệ sử dụng đa dạng Java, .NET. Python.

- CSDL linh hoạt SQL và NoSQL.

- Cam kết bảo mật, hiệu suất cao, dễ mở rộng và bảo trì.

Chi tiết

Xây dựng Website

- Website xây dựng theo chuẩn thiết kế UI/UX.

- Website thiết kế chuẩn SEO.

- Công nghệ sử dụng đa dạng Angular, Vue JS, React JS.

- Cam kết bảo mật, hiệu suất cao, dễ mở rộng và bảo trì.

Chi tiết

Xây dựng Mobile App

- Ứng dụng theo chuẩn thiết kế UI/UX.

- Công nghệ sử dụng đa dạng Android, IOS, React Native, Flutter.

- Cam kết bảo mật, hiệu suất cao, dễ mở rộng và bảo trì.

Chi tiết

Vận hành Ứng dụng

- Hỗ trợ cho thuê và cấu hình hệ thống máy chủ.

- Đội ngũ nhân sự Dev Ops giàu kinh nghiệm xây dựng hệ thống nhiều người dùng.

- Cam kết bảo mật, ổn định, đạt hiệu suất cao.

Chi tiết

Thiết kế UI/UX

- Thường xuyên cập nhật xu hướng UI/UX mới nhất.

- Designer trẻ trung, nhiệt huyết và sáng tạo.

- Sử dụng thành tạo các công cụ Figma, Sketch, AI, PS, AU.

- Cam kết bảo mật, đúng tiến độ.

Chi tiết

Trí tuệ nhân tạo new

- Tư vấn Giải pháp và Mô hình AI.

- Thu thập và phân tích dữ liệu.

- Xây dựng và Traning Model.

- Xây dựng Platform và Tích hợp trên Ứng dụng.

Chi tiết
Kinh nghiệm của chúng tôi

Đánh giá từ Khách hàng

Thiết kế UI/UX

Phân tích - Thiết kế hệ thống

Xây dựng Phần mềm

Dịch vụ phái cử nguồn lực

Hạ tầng ứng dụng

Công nghệ trí tuệ nhân tạo

Hoạt động vì cộng đồng

Về chúng tôi

Hoạt động của Công ty

số lượng khách hàng

0

+

Chúng tôi tập trung cho mục tiêu cụ thể của Khách hàng. Giúp Khách hàng và Doanh nghiệp đạt lợi nhuận tốt nhất.

số lượng nhân sự

0

+

Chúng tôi luôn có chính sách cạnh tranh so với thị trường. Lấy nhân sự là nòng cốt cho sự phát triển của AFI.

Dự án

0

+

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm xây dựng và triển khai dự án cho Tập đoàn tài chính lớn và Dịch vụ hành chính công Quốc gia.

Sản phẩm của chúng tôi

Sản phẩm chúng tôi đã triển khai

Ban lãnh đạo

Đội ngũ tiên phong